ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 2023

ಜಿಮ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜಿಮ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಲಕರಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

GIMS ಕಲಬುರಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

GIMS ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ OBG ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು/ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕಲಬುರಗಿಯ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

GIMS ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡರ್

ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ Surgical Merocel and Botroclot nasal dropsನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗ್ಯನಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಔಷದ ಹಾಗು ಇನ್ನೀತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಲಬುರಗೀಗೆ ದಾಖಾಲಾಗುವ ನಾಯಿಕಚ್ಚಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ Inj.Human Rabies Immunoglobulin ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ Blood Vacutainers ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜಿಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ CareStream Digital Radiography X-Ray Films 08X10(Digital)ಗಳನ್ನುಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

MBBS ಹಂತ-1 2022-23 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಾಗಿ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ Multidisciplinary Research Unit ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ Medical Equipment's ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕುಡಿಯುವ 20LTRs ಮಿನರಲ್ ನೀರು ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ Inj.HumanNoraml Albumin ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಯು ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಯು ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಯು ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜೀಮ್ಸ್ ,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ Covid ICU ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ Tripple Lumen Dialysis Catherator adult curved-12fr ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ Auto Pipettes ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080