ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ,ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ Pathology Lab ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ Reagents ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ Biochemistry Lab ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ Auto Analyzers Reagents kit ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ CT-SCAN ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ Inj Iohexal 100ml/300MG ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪೋಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ Povidine Iodine 5 percent solution 500ml ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಲಬುರಗಿಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿಟ್ (MRU) ಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಲಬುರಗಿಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಲಬುರಗಿಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಆರ್‌ಡಿಎಲ್‌ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಕಲಬುರಗಿಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಆರ್‌ಡಿಎಲ್‌ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ(2)

ಕಲಬುರಗಿಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಆರ್‌ಡಿಎಲ್‌ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ MRU ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ GIMS Klb

ಜಿಮ್ಸ್ಕಲಬುರಗಿಗೆ 20 ಲೀಟರ್ ಮಿನರಲ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ (20-05-2022)

ಜಿಮ್ಸ್ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಯು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನೇಜ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ (20-05-2022)

ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ CR 13 inj IV ಹ್ಯೂಮನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಬುಮಿನ್(19-05-2022)

IV ನಾರ್ಮಲ್ ಸಲೈನ್‌ಗಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ CR 11

ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಮ್ಸ್ ನ ದೋಭಿವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೊಳೆಯುವ ಮಾರ್ಜಕಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಕಾರಕಗಳು, ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ ಜಿಮ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಚರ್ಮರೋಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ (05-05-2022)

VRDL, GIMS ಕಲಬುರಗಿಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ (30-04-2022)

ಮನೋವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಔಷಧಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ (11-04-2022)

ದಂತ ಇಲಾಖೆ ಉಪಭೋಗ್ಯ ಉದ್ಧರಣ (11-04-2022)

CR -06 inj Iohexol ಗಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ

CR -05 NS 500ml ಗಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಮ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ OBG ಮತ್ತು ನೇತ್ರವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಲಬುರಗಿಯ GIMS ನಲ್ಲಿ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಉಪಕರಣಗಳು/ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಲಬುರಗಿಯ GIMS ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು/ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ (18.04.2022)

ಕಲಬುರಗಿಯ GIMS ಗೆ 02 2KVA ಆನ್‌ಲೈನ್ UPS ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಉದ್ಧರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೈಗವಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆ (28.03.2022)

ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ (28-03-2022)

ಬೈಲಾ & ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡು ಪ್ರತಿ - ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬೈ ಲಾ ಕರಡು ಮಾರ್ಚ್ 2022

ರ್ಮಾರ್ಚ್ 2022 ಬೋಧನಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ - ಕರಡು ಸಿ & ಆರ್

ಕಲಬುರಗಿಯ GIMS ಗೆ 20 ಲೀಟರ್ ಮಿನರಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೋಟೇಶನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ(19-03-2022)

ಕಲಬುರಗಿಯ GIMS ನಲ್ಲಿ SCP TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಲಬುರಗಿಯ GIMS ನಲ್ಲಿನ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ (MRU) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2021-22 ಬ್ಯಾಚ್ ತರಗತಿಗಳ ಆರಂಭ

ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ 2021-22

ಸೂಚನೆ: MBBS ಹಂತ I ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ - 2021-22 ಬ್ಯಾಚ್

ಪಿಜಿ ಎಂಡಿ ಎಂಎಸ್ ಪ್ರವೇಶಗಳು 2021-22 ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ (24-01-2022)

ಜಿಮ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ (06.01.2022)

ಜಿಮ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ MBBS / MD - MS ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ (03.01.2022)

2021-22 UG (MBBS) ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ

2021-22 GIMS Klb - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ MD - MS ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಹು-ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕ (17.12.2021)

ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತುರ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ (16.11.2021)

19-07-2021ರವರೆಗೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್ / ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಿ ಆರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080